OD PETARDE DO IŽIPA - pjesme i plesovi Baranje

Koreografija: Krunoslav Šokac
Glazbena obrada: Duško Topić

Iako se vjeruje da su gajde izmislili Irci ili Škoti, činjenica je da je hrvatska verzija daleko starija. Naše verzije stare su najmanje pet tisuća godina. Zapravo su gajde bile ishodište, kako glazbene, tako i plesne tradicije u Baranji, odakle dolazi sljedeći ples. U današnje vrijeme plesače prate i tambure, koje su također dio hrvatske kulture, baštine i izričaja. Vidjet ćete osebujne narodne nošnje te mnoštvo živahnih, temperamentnih plesova koje su baranjski Šokci sačuvali sve do danas.