ISTARSKI BALUN

Koreografija i glazba: Đuro Adamović

Balun je najrašireniji narodni ples na istarskom poluotoku. Pleše se u parovima ravnomjerno raspoređenima u kružnici, u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Plesač koji je na prvom mjestu sa svojom partnericom, povicima ili udarcima noge daje znak ostalim plesačima za promjenu plesne figure. Glazbena pratnja izvodi se na istarskom mihu, instrumentu od kozje kože sličnom gajdama. Obratite pažnju i na nazalno pjevanje kojim se imitira zvuk instrumenata tog kraja.