STAROGRADSKI PLESOVI

Koreograf: Branko Šegović
Glazba: Krešimir Magdić

Starogradski plesovi stigli su na područje Dalmacije s francuskoga dvora, a plesali su se isključivo u urbanim sredinama, npr. u gradovima Trogiru, Splitu, Korčuli, Dubrovniku. Plesni pokreti i zanimljivi kostimi odražavaju utjecaje zapadne Europe i Mediterana prilagođene mjesnim društvenim prilikama.