VRLIČKO KOLO

Koreografija: Branko Šegović


 Za plesni repertoar gorskoga područja tipično je staro, nijemo kolo bez glazbene pratnje koje ima šesterodijelan plesni obrazac. Ples potječe iz Vrlike u Dalmatinskoj zagori (sjeverna Dalmacija), ritam mu određuju markantni udarci plesača, a svojom osebujnošću pokazuje snagu i izdržljivost ljudi toga kraja. Prema strukturi koraka gotovo je istovjetno kolu s Farskih otoka koje se izvodi uz pjevanje balada te arapskome plesu nazvanome dakle. U vrličkome predjelu većinom stočarske kulture kolo se izvodi krupnim koracima i poskocima. Uglavnom je praćeno samo zveketom nakita i dubokim disanjem plesača. I ono može biti otvoreno ili zatvoreno, a i u njemu se parovi mogu odvojiti.

FOTOGALERIJA: VRLIČKO KOLO

Pregledaj fotogaleriju

Natag na plesove