STAROGRADSKI PLESOVI


Koreograf: Branko Šegović

Glazba: Krešimir Magdić

 

Starogradski plesovi stigli su na područje Dalmacije s francuskoga dvora, a plesali su se isključivo u gradovima, npr. u Trogiru, Splitu, Korčuli. Splićani, kako pučani tako i građani, rado su plesali montrinu, četvorku i šaltin-polku, plesove koji u svojim pokretima i zanimljivim kostimima održavaju vidljive utjecaje Zapadne Europe i Mediterana, prilagođene mjesnim društvenim prilikama. Na Korčuli je bio osobito popularan šotić, u Trogiru kvadrila, a u Dubrovniku contradanza. (U) tim se se plesovima zbližili Zapadna Europa i Mediteran, uzimajući u obzir lokalni socijalni kontekst.

FOTOGALERIJA: STAROGRADSKI PLESOVI

Pregledaj fotogaleriju

Natag na plesove