ISTARSKI BALUN

Koreografija i glazba: Đuro Adamović

Balun je najrašireniji narodni ples u istarskih Hrvata. Pleše se u parovima raspoređenima u kružnici, pri čemu je plesač uvijek s unutarnje, a plesačica s izvanjske strane kružnice. Oni se kreću u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu. Sve se plesne figure osebujnoga ritma izvode u kanonu, što se posebno primjećuje kad je riječ o figuri vrtet – u kojoj kolovođa počinje vrtnju, a drugi je, jedan za drugim, nastavljaju. Osim te figure u balunuse javljaju još tri: šetat (hodit uokole), prebirat i valcat. Glazbena se pratnja izvodi na jedinstvenim glazbalima: roženicama ili mihu, rjeđe i na vidalicama, šurlama ili na istarskoj dvožičanoj tamburi (cindri), a u novije doba i na dijatonskoj i usnoj harmonici. Katkada se u balunu uz svirku javlja i pjevanje s tarankanjem.

FOTOGALERIJA: ISTARSKI BALUN

Pregledaj fotogaleriju

Natag na plesove