ORKESTAR FOLKLORNOGA ANSAMBLA LINĐO

Orkestar Folklornoga ansambla Linđo osnovan je na samome početku rada Ansambla, 1965. godine, s idejom da se održava tradicija pjesama i plesova iz cijele Hrvatske.

U orkestru su danas zastupljene tamburice iz Slavonije, Srijema i Banata sa sljedećim instrumentima, tj. narodnim glazbalima:
  • E-prim (bisernica) sadrži pet žica, a najtanja, e, dvostruka je, tj. prve su dvije žice jednake i ugođene na isti ton (e2). Žice na primu ugađaju se (štimaju) na tonove: e2, h1,fis1, cis1. Prim je kao i violina u simfonijskom orkestru te svira najviše dionice. Tonska je ljestvica kromatska i obuhvaća tonove od cis1 do e4. Po veličini je najmanji instrument u orkestru.
  • A-basprim sadrži pet žica; žica a dvostruka je, tj. prve su dvije žice iste debljine (a1). Ugađa se (štima) na tonove: a1, e1, h.Dionice su mu dublje za oktavu te su aranžmani uglavnom raspisani za prvi i drugi glas. Tonska je ljestvica kromatska i obuhvaća tonove od fis do cis2. A-basprim instrument je gitarastoga oblika.
  • E-basprim također ima pet žica, a njemu je žica e dvostruka. Štimanje je (ugađanje) isto kao i kad je riječ o E-primu, samo za oktavu dublje; ugađa se (štima) na tonove: e1, h, fis, cis. Svira uglavnom dionice raspisane za treći glas. Tonska je ljestvica također kromatska, raspon je tonova od cis-fis2.E-basprim po obliku je sličan A-basprimu, ali je malo veći.
  • Čelović je instrument uglavnom ritmički, ali s prohodima u bas-ključu, a sadrži četiri žice te se ugađa (štima) kao kontrabas: g, d, a i e.
  • E-bugarija ritmički je instrument te svira samo akorde na drugu dobu od kontrabasa, pa je zato dobila nadimak kontra. Ima pet žica te joj je tanka e dvostruka. Ugađa se (štima): e, h, gis i e.
  • Kontrabas je instrument koji uglavnom svira osnovne tonove od akorda na prvu dobu. Ugađa se (štima): g, d, a i e.

  • U pojedinim dijelovima Hrvatske (Slavonija, Baranja) svira se tamburica zvana samica. Samica može samostalno izvoditi melodiju i pratnju. Ima četiri žice. Ako je D-samica, onda je prva dvostruka D, a druga dvostruka A. Trza se preko sve četiri žice. Na D-žici svira se melodija, a na A svira se ritmička pratnja. Također se samica nerijetko svira i uz druge instrumente, npr. gajde, bugariju, berdu, a ponekad i uz pratnju cijeloga tamburaškog orkestra. Uz tamburice u ansamblu zastupljene su također slavonske, istarske, konavoske gajde te lijerica, koja je autohtoni instrument dubrovačkoga kraja; na njoj se i svira ples linđo, prema tom je plesu ansambl dobio ime.

    Orkestar Folklornoga ansambla Linđo kontinuirano je, uz plesni dio Ansambla, promicao i promiče glazbu i ples na najvišoj profesionalnoj i amaterskoj razini jer je u orkestru zaposleno 6 profesionalnih glazbenika i 10 amatera koji aktivno sviraju sve koncerte Folklornoga ansambla Linđo.


FOTOGALERIJA:

Pregledaj fotogaleriju