UZ SVJETSKI DAN PLESA

29.04.2017
UZ SVJETSKI DAN PLESA
Ples je praizvor svih umjetnosti koji ima svoj izraz u ljudskoj ličnosti. Umjetnost plesa usko je vezana sa svim ljudskim tradicijama: rata, rada, ljubavi. Ono što je jedan čovjek plesao označavalo je njegovo pleme, njegove društvene običaje, njegovu religiju. Plesati je ujedno značilo obožavati i moliti se. Narod je plesao u svim svečanim trenucima u životu: pri ženidbi, pri sahrani, pri sijanju i žetvi, pri ratu i miru... (Stojić, 1957.)


Fotogalerija Sve galerije


Natag na novosti