[CIKLUS PREDAVANJA] Tradicijska i nematerijalna kulturna baština

05.06.2018

U utorak 5. lipnja u prostorijama Folklornog ansambla Linđo u Lazaretima u 18,30 sati održat će se prvi u ciklusu od 15 predavanja (ukupno 30 tema) iz područja tradicijske i nematerijalne kulturne baštine koje će voditi etnolog Ivica Kipre, doktorand na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i asistent na etnološkim kolegijima Sveučilišta u Mostaru.

Sva ostala predavanja planiraju se održavati u prostorima Folklornog ansambla Linđo u Lazaretima svaki utorak i petak od 18,30 sati tijekom mjeseca lipnja.

Prva dva tematska bloka pod naslovom ‘Godišnji običaji u hrvatskoj tradiciji’ i ‘Karakteristike životnih običaja’ dat će opći uvod i pregled hrvatske etnografske baštine. Predavanja će trajati dva sata, a kroz teorijske i praktične primjere objasnit će se značenje termina običaji i njihova uloga u formiranju identiteta i kompleksa kulturne baštine zajednice.

Ova projektna aktivnost Folklornog ansambla Linđo ostvaruje se u sklopu projekta ‘Lazareti kreativna četvrt Dubrovnika’ koji se financira iz Europskog fonda za Regionalni razvoj – KK.06.1.1.01.0075.
Fotogalerija Sve galerije


Natag na novosti