[MAĐARSKA 2018] Pune dvorane u Mohaču i Szalanti

27.03.2018

Pune dvorane u Mohaču i Szalanti pokraj Pečuha te dugotrajni pljesak iza svake točke dovoljno govore o oduševljenju šokačkih Hrvata koji već generacijama žive u mađarskom dijelu Baranje i upravo kroz folklor njeguju svoje običaje i kulturu.

Željeli smo našim Šokcima u mađarskom dijelu Baranje pokloniti folklorni mozaik iz cijele Hrvatske, naravno s naglaskom na južni dio naše zemlje samo zato jer ga oni rjeđe imaju priliku vidjeti. Tako smo, uz neizostavnu poskočicu Linđo, posebnu pažnju obratili na tradicionalne napjeve iz našega kraja te koreografiju s otoka Suska. Sjeverni dio Hrvatske su u našim nastupima predstavljali Valpovo i Baranja, točnije koreografija 'Od Petarde do Ižipa'


Pregledaj fotogaleriju
Fotogalerija Sve galerije


Natag na novosti